Звіт з виробничої практики на підприємстві

Звіт за результатами проходження виробничої практики на ПП «Інтермаркетсервіс»

В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обґрунтовані рішення.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів діяльності організацій, підприємств за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільності внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

Звіт про проходження виробничої практики в ТзОВ «Керамбуд»

Перша – характеристика ТзОВ «Керамбуд» та його служба. У цьому розділі подана історія розвитку підприємства, його спеціалізація. Детально описана організаційна структура підприємства, наведені основні економічні показники підприємства за 2011-2012 рр. та бухгалтерська служба.

Друга частина вміщає процес оформлення та використання первинних документів за напрямками облікової діяльності, з яких розглянуто сім напрямків. Для додаткового вивчення обрано облік нематеріальних активів. Зокрема наведений перелік первинних документів, які на підприємстві використовують для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об’єктів права інтелектуальної власності та аналітичного обліку об’єктів права нематеріальної власності.

Интересное:  По Закону На Сколько Могут Отключать Холодную И Горячую Воду

Звіт з виробничої практики на підприємстві ТОВ “Балівський завод ЗБВ“

Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й, з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок.

дивізіональної керування дозволяє централізувати стратегічні загальнокорпоративні функції управління (фінансову діяльність, розробку стратегії фірми та ін.), Які зосереджуються у вищих ланках адміністрації корпорації і децентралізувати оперативні функції управління, що передаються виробничим підрозділи. Це призводить до гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі, швидкого прийняття управлінських рішень та підвищення їх якості, але в той же час — до збільшення чисельності апарату управління та витрат на його утримання;

Звіт про проходження виробничої практики в ПСП «Рамус»

Об’єктом дослідження виступає ПСП «Рамус» Новопсковського району Луганської області. Під час проходження виробничої практики ми дали всебічну економічну характеристику внутрішнього середовища об’єкту дослідження, вивчили взаємозв’язок між показниками, вплив чинників на результати виробництва і встановили резерви підвищення ефективності роботи підприємства. Аналіз підприємства проводився за три роки 2007-2008-2009. При цьому базовим необхідно вважати 2007 рік, звітним – 2009 рік.

ПСП «Рамус» співпрацює з іншими сільськогосподарськими підприємствами району. Це такі як: ТОВ «Лан», ПСП «Добробут», ПСП «Відродження», СТОВ «ім. Енгельса». Господарство реалізує свою продукцію в Луганській, Миколаївській, Донецькій, Харківській областях. З партнерами розрахунки підприємство здійснює вчасно.

Звіт з виробничої практики на підприємстві

Під час виробничої практики студент повинен вивчити організацію бухгалтерського обліку на базовому підприємстві за секторами обліку, зокрема: коштів і розрахункових операцій (у тому числі валютних операцій); праці, заробітної плати та розрахунків за страхуванням; матеріальних цінностей; основних засобів; виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт); готової продукції та її реалізації; фінансових результатів підприємства.

Студент — практикант повинен розробити схеми документообороту та кореспонденції рахунків у розрізі кожного сектора обліку (додатки Ф, Ц). Дослідити особливості обліку на підприємстві (організації) в залежності від галузевої специфіки. Взяти участь у складанні первинних документів, таблиць, відомостей та журналів (при журнальній формі обліку), машинограм (при автоматизованій формі обліку) і додати їх до звіту з виробничої практики.

Интересное:  Сколько можно ездить без страховки на авто

Звіт з виробничої практики на підприємстві

Дана лінійно-організаційна структура підприємства дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, тому що характеризується простою побудовою, однозначним визначенням завдань, компетенції та відповідальності, єдиним керівником, одним каналом комунікації, оперативністю і точністю виконання завдань.

7. У випадки відмови від поїздки, йому повертається сплачена їм вартість послуг. При цьому з нього утримують фактичні витрати фірми з організації подорожі. Фактичні витрати фірми визначаються, виходячи з витрат фірми на відрядження співробітників, оплати візових та інших зборів.

Звіт з виробничої практики на підприємстві

У процесі оволодіння спеціальністю теоретичні знання обов’язково повинні підкріплюватись практичними навиками роботи, одержаними безпосередньо на місцях праці майбутніх фахівців, при залученні їх до виконання реальних професійних завдань. Тому проходження виробничої практики є важливою складовою навчального процесу.

Кожне підприємство у процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального прибутку, а це не можливо без ефективного управління ним. В свою чергу, управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві.

Звіт з виробничої практики

Плановий обсяг реалізації розраховується різними методами, відповідно обраній цільовій установці. Наданому підприємстві розрахунки ведуться беручи за основу цільову суму прибутку та ряд інших фінансових показників. Обсяг реалізації розраховується по формулам:

Управління діяльністю ПП «ВіКо» здійснює управлінський персонал, що складається з генерального директора, комерційного та фінансового директорів, та менеджера по збуту, які відповідно до своїх функціональних завдань приймають виробничі рішення, розробляють процес їх реалізації та здійснюють контроль за їх виконанням. Процес управління торгівельною діяльністю — сукупність дій управлінського персоналу стосовно визначення цілей для об’єкту управління та їх фактичного стану на основі реєстрації та обробки відповідної інформації, прийняття, економічно обумовлених програмою діяльності та оперативними завданнями, рішень, в яких намічаються шляхи організаційного забезпечення для виконання завдань. Оперативне управління виробництвом характеризується прийняттям рішень в реальних умовах, що склалися, В цих умовах визначаються планові завдання чи рішення, розробляються оперативно-календарні плани, змінно-добові завдання, здійснюється координація та мотивація їх виконання, контролюються і аналізуються їх результати, приймаються рішення стосовно подальшої діяльності, здійснюється розробка та реалізація рішень стосовно попередження відхилень і збоїв в ході діяльності.

Интересное:  Продать Земельный Участок Быстро И Выгодно

Звіт з практики в ресторане «Закусочна Піч»

Шеф-кухар організовує і контролює роботу виробництва. Основними напрямками його діяльності є: формування меню; планування та відбір необхідної сировини і матеріалів; контроль якості приготування та подачі страв; контроль зберігання сировини, напівфабрикатів та готової продукції, проведення тренінгів з персоналом виробництва і залу; впровадження змін в роботу виробництва.

При підборі гарнірів і соусів до страв домагаються, щоб вони відповідали основному продукту. Страви і закуски, включені в меню, повинні бути в наявності протягом усього дня роботи. Слід також мати на увазі, що ресторан у денний час часто приходять родини з дітьми. Тому в меню передбачені страви у розмірі половини порцій або спеціальні страви для дітей.

Звіт з виробничої практики

Будь-який керівник практики, який консультує студента, завжди радий побачити проведену учнем паралель між досліджуваними раніше предметами і виконуваними обов’язками під час практики. Тому, складаючи звіт по виробничій практиці, варто вказати, які саме лекції послужили гарною допомогою при виконанні того чи іншого завдання на підприємстві. Також велику увагу слід приділити опису придбаних знань і проектів, які були довірені практиканту.

Нерідко, відчуваючи всю важливість складання звіту, студенти або губляться від хвилювання або ж не можуть зібрати необхідну кількість даних. Особливо якщо врахувати той факт, що звіт по виробничій практиці складається з 20-30 сторінок друкованого тексту, стає зрозуміло, що двома-трьома невеликими завданнями, на жаль, не завжди виходить досягти необхідний обсяг звіту. В даний час існують спеціальні фірми, що збирають вичерпну інформацію про підприємства, які можуть бути успішно застосовані при написанні звіту.